Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po sadržaju

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

Novi sistem zadataka

Novi sistem zadataka ima mnogo različitih zadataka koje treba završiti tokom igre, a ne samo na početku. Svako selo ima svoje zadatke koje treba završiti, kao i opšte zadatke za cijeli nalog. Saki zadatak ima više nivoa koji mogu biti dostignuti.

Na primjer, igrač treba izgraditi glavnu zgradu na nivo 1, zatim nadograditi na nivo 3, a zatim na 7 itd.

Nagrade

Nagrade su pojednostavljene u poređenju sa starim sistemom zadataka. Nagrade za završen zadatak su uvijek neka količina resursa (ista količina svih resursa) i iskustvo heroja. Veličina nagrade ovisi o nekoliko faktora:

  • Svaki tip zadatka ima svoj množitelj za nagradu
  • Svaki sljedeći zadatak istog tipa donosi veću nagradu
  • Nivo heroja donosi dodati bonus na sve nagrade.
Zadaci za nalog ne zavise od sela, računa se populacija i proizvodnja kulturnih poena cijelog naloga.

Tip:

Zadaci:

Populacija

500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000, 20000...

(neograničeno povećanje, udvostručeno svaki put)

Proizvodnja kulturnih poena

(nije u pitanju ukupno proizvedeno već trenutačna proizvodnja)

500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000, 20000...

(neograničeno povećanje, udvostručeno svaki put)

 

Početni zadaci su dostupni samo za prvo selo igrača.

Zgrada / Opcija

Zadaci:

Skladište

Nivo 1, 3, 7, 12, 20

Silos

Nivo 1, 3, 7, 12, 20

Kasarna

Nivo 1, 3, 7, 12, 20

Štala

Nivo 1, 3, 7, 12, 20

Akademija

Nivo 1, 10, 20

Kovačnica

Nivo 1, 10, 20

Opština

Nivo 1, 10, 20

Radionica

Nivo 1

Glavna zgrada

Nivo 1, 3, 7, 12, 20

Skrovište

Nivo 1, 3, 6, 10

Pijaca

Nivo 1, 3, 7, 12, 20

Ambasada

Nivo 1

osim Huna: Rezidencija / Dvorac
Huni: Rezidencija / Dvorac / Komandni centar

Nivo 1, 3, 7, 12, 20

Zid

Nivo 1, 3, 7, 12, 20

Mjesto okupljanja

Nivo 1, 10, 20

Pilana

Nivo 1, 5

Ciglana

Nivo 1, 5

Ljevaonica željeza

Nivo 1, 5

Žitni mlin

Nivo 1, 5

Pekara

Nivo 1, 5

Populacija

50, 100, 150, 250, 350, 500, 750, 1000

Proizvodnja kulturnih poena

50, 100, 150, 250, 350, 500

Drvosječa

Nivo 2, 4, 7, 10

Rudnik gline

Nivo 2, 4, 7, 10

Poljoprivredno imanje

Nivo 2, 4, 7, 10

Rudnik željeza

Nivo 2, 4, 7, 10

Ravnomeran razvoj

Svako resursno polje (nivo bar jedne građevine od svakog od četiri tipa)

Nivo 2, 4, 7, 10

Sve drvosječe

Nivo 2, 3, 5, 8, 10

Svi rudnici gline

Nivo 2, 3, 5, 8, 10

Sva poljoprivredna imanja

Nivo 2, 3, 5, 8, 10

Svi rudnici željeza

Nivo 2, 3, 5, 8, 10

Sva resursna polja

Sve na nivo 2 (4, 7, 8, 9, 10)

Napredak ovde nije nivo zgrade već broj resursnih polja koja su već na nivou. 

Status je: 0/18, 1/18, ... 18/18

 

Zadaci za naseljena sela se prave za svako naseljeno selo.

Zgrada / Opcija

Zadaci:

Skladište

Nivo 1, 10, 20

Silos

Nivo 1, 10, 20

Kasarna

Nivo 1

Akademija

Nivo 1

Opština

Nivo 1, 10, 20

Glavna zgrada

Nivo 1, 10, 20

Skrovište

Nivo 1, 10

Pijaca

Nivo 1, 10, 20

 osim Huna: Rezidencija / Dvorac
Huni: Rezidencija / Dvorac / Komandni centar

Nivo 1, 10, 20

Zid

Nivo 1, 10, 20

Mjesto okupljanja

Nivo 1, 10, 20

Populacija

50, 100, 150, 250, 350, 500, 750, 1000

Proizvodnja kulturnih poena

50, 100, 150, 250, 350, 500

Jedna zgrada od svake vrste resursa

Nivo 2, (4, 7, 10) najmanje jedna zgrada od svakog tipa.

Napredak nije nivo zgrade već broj različitih vrsta resursa koji su na tom nivou. 

Statistika prikazuje: 0/4, 1/4 ... 4/4.

Sva resursna polja

Sve na nivo 2 (4, 7, 8, 9, 10)

Napredak nije nivo zgrade već broj različitih vrsta resursa koji su na tom nivou

Statistika prikazuje: 0/18, 1/18, ... 18/18

Osvojena sela

Kad se selo osvoji, zadaci se prenose na novog vlasnika zajedno sa njihovim statusom. To znači da će ako je prethodni vlasnik dovršio zadatak, biti dovršen i za novog vlasnika, a ako je dostupan sljedeći zadatak te vrste on će biti vidljiv.

U nastavku je prikazano nekoliko zadataka koji će se uvijek izvršiti ili resetovati kad se selo osvoji. Njihov se status ne prenosi na nove vlasnike.

Zadaci za osvojeno selo se dodaju kada se selo osvoji. Za razliku od ostalih zadataka oni se ne prenose kada se selo ponovo osvoji - već se potpuno isti zadaci prave za novog vlasnika.

Zgrada / Opcija

Zadaci:

 osim Huna: Rezidencija / Dvorac
Huni: Rezidencija / Dvorac / Komandni centar

Nivo 1, 10, 20,

mijenja postojeći sličan zadatak.

Zid

Nivo 1, 10, 20

mijenja postojeći sličan zadatak.

Lojalnost

100


Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne