Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po sadržaju

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

Iskustvo heroja

Količina iskustva koje heroj dobija zavisi od gubitaka protivnika izraženih u potrošnji žita. U slučaju odbrane, heroji ili heroji odbrane stječu iskustvo razmjerno tome koliko je njihova vojska pomogla u borbi:

  • Uzima se u obzir potrošnja žita svih ubijenih napadačkih jedinica.
  • Za svakog branitelja uzeta je u obzir ukupna snaga u borbi njegovih jedinica sa herojem pri izračunavanju njihog udjela u odbrani.
  • Svaki heroj stječe iskustva razmjerno gore spomenutom omjeru svih ubijenih jedinica.

Primjer:

Napadač napada sa 15 galskih vitezova = 30 žita potrošnje.

Branitelj: heroj A - sa snagom u borbi od 1000 i 20 falangi (ukupna snaga u borbi 2000 protiv konjice) / heroj B - samo heroj sa snagom u borbi od 4000 (ukupno 6000).

Pod pretpostavkom da su sve napadačke jedinice ubijene, heroj A dobija 1/3 iskustva, a heroj B dobija 2/3 iskustva. U ovom primjeru heroj A dobija 10 poena, a heroj B 20 poena iskustva.


Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne